PROGRAMA D’ACTIVITATS 50è ANIVERSARI

OCTUBRE 2017 – JUNY 2018

ACTE D’INAUGURACIÓ CINQUANTENARI
Octubre de 2017

EXPOSICIÓ COMMEMORATIVA
Octubre de 2017

EUCARISTIA A LA PARRÒQUIA DE SANTA PERPÈTUA
Advent 2017

CICLE DE CONFERÈNCIES
De gener a març de 2018

TORNEIG ESPORTIU
De gener a març de 2018

SORTIDA CONJUNTA ESCOLA I FAMÍLIES
Abril de 2018

TROBADA D’EXALUMNES
Maig de 2018

FESTA OBERTA
Juny de 2018

ALTRES ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES
Durant tot el curs 2017-2018