Junta

Membres de la Junta

Presidenta
Sra. Mireia Puyaltó

Vicepresidenta
Sra. Emma Laredo

Secretària
Sra. Anaïs Àlvarez

Tresorer
Sr. Juan Fernández

Vocals
Sra. Marta Altayó
Sra. Susana Beas

Sr. Tony Calero
Sra. Yolanda Cantero
Sra. Rosa M. Cinca
Sra. Alba Daranas
Sra. Alexandra Font
Sra. Isabel Galbe
Sra. Míriam Garcia
Sra. Susana Gonzàlez
Sra. Yolanda Hernández
Sra. Arantxa Lluch
Sra. Núria Martorell
Sra. Míriam Paredes
Sra. Marta Prados
Sra. Marta Ricart
Sra. Núria Rusiñol
Sra. Rosa M. Sánchez
Sr. Josep Seguer

Sr. Gabriel Tomás
Sra. Àngels Ventura
Sra. Mireia Ventura