Junta

Membres de la Junta

Presidenta
Sra. Mireia Puyaltó

Vicepresidenta
Sra. Emma Laredo

Secretària
Sra. Rosa M. Cinca

Tresorer
Sr. Juan Fernández

Vocals
Sra. Marta Altayó
Sra. Anaïs Àlvarez
Sra. Susana Beas

Sr. Tony Calero
Sra. Yolanda Cantero
Sra. Alba Daranas
Sra. Isabel Galbe
Sra. Míriam Garcia
Sra. Susana Gonzàlez
Sra. Arantxa Lluch
Sra. Núria Martorell
Sr. Raúl Ramos
Sra. Núria Rusiñol
Sra. Cristina Subirà
Sr.   Gabriel Tomás
Sra. Àngels Ventura
Sra. Mireia Ventura