Escola de Famílies, de nou

By 24 d'octubre de 2018General

A començaments de novembre es farà la primera trobada de l’Escola de Famílies, una activitat que es torna a oferir des de l’Escola Tabor.

El programa Família i escola, acció compartida va néixer amb la intenció de generar a les escoles una interacció “amb” i “entre” les famílies. La voluntat d’aquest programa és crear un espai d’aturada i reflexió on famílies i escola puguin intercanviar punts de vista i vivències quant a l’educació dels fills, sobretot pel que fa a l’educació en valors.

 

Amb el patrocini de l’AMPA i el monitoratge d’una mestra de l’escola, aquest programa proposa cinc trobades al curs en què es debaten, es parlen i es confronten opinions al voltant de temes que afecten el creixement i la maduresa dels nostres infants i adolescents, no a partir de la ponència d’un savi sinó de les pròpies experiències i vivències que la família pot aportar en aquest procés evolutiu.

Altres notícies de l'escola