Eleccions consell escolar

Cens d'electors

El cens de les persones amb dret a vot el poden consultar a la llista situada al rebedor de secretaria.
Des del dia 07 de novembre de 2018

Presentació de candidatures i convocatòria d'eleccions

Poden recollir i presentar el full de candidatura a la secretaria de l’Escola.

Des del dia 02 al 07 de novembre de 2016

PARES/MARES ALUMNES

PROFESSORS

ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

ALUMNES

Eleccions

PARES/MARES ALUMNES

L’acte electoral tindrà lloc el proper dia 30 de novembre en els següents horaris i espais:
De 8:15 a 8:45h. Acollida matinal
De 8:45 a 9:15h. La Fusteria
De 13 a 13:15h. La Fusteria
De 16:45 a 17:30h. Pati esportiu

PROFESSORS

L’acte electoral tindrà lloc el proper dia 30 de novembre de 13 a 13:30h i de 17 a 17:30h a la sala de reunions.

ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

L’acte electoral tindrà lloc el proper dia 30 de novembre de 15 a 15:30h a la secretaria de l’escola.

ALUMNES

L’acte electoral tindrà lloc el proper dia 30 de novembre a les 10:30 a 11:00h al vestíbul del pati esportiu.

Resultats de les eleccions

PARES/MARES ALUMNES

PROFESSORS

ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

ALUMNES

Incidències al llarg del procés

Cap incidència durant el procés.