Membres del Consell Escolar

El consell escolar és l’òrgan de govern col·legiat representatiu de la comunitat educativa del centre, i exerceix les seves funcions en el respecte als drets dels alumnes i llurs pares, professors, personal d’administració i serveis i institució titular.

Director Pedagògic
Carles Berlanga Oleart

Titulars
M. Isabel Brunet Munuera
Gemma Jolis Rosell
Neus Cuixart Navarro

Mestres
Lídia Serra Garcia
Èrika Jiménez Navarro
Laura Sagués Rodríguez
Estefania Vidal Carreño

Personal d’administració i serveis
Elisabet Subirà Gispert

Pares/mares
Mireia Puyaltó Salustiano
Susana González Sánchez
Arancha Lluch Ferrer
Míriam Paredes Oajares

Alumnes
Marc Plaza Arenas
Júlia Viader Quesada

Convidats permanents amb veu i sense vot

Gerència
Muntsa Mercadé Zambrano

Presidenta Fundació Tabor
Imma Mallol Ruiz