Govern escola

L’escola educa no només en coneixements, procediments, tècniques i actituds. L’escola té la voluntat d’educar els alumnes com a persones que han de tenir una participació activa en el seu creixement i en el progrés de la societat on viuen. I la primera societat en què viuen és la pròpia escola. Per això, s’ha desenvolupat un minuciós programa de la vida social a l’escola, que implica des de l’estructura dels diferents càrrecs de la classe fins a la creació d’un Govern d’escola dels alumnes, amb Presidents, Vicepresidents i encarregats de diferents àmbits. A través d’aquesta estructura s’articula una xarxa d’assemblees i trobades periòdiques que busquen, a banda dels temes que es volen resoldre, la implicació activa de l’alumne en la vida del centre.

GOVERN D’ESCOLA

President/a d’Escola
Corina Tomás

Vicepresident/a del Govern d’EI i EP
Jordi Reixach

Vicepresident/a del Govern d’ESO
Àlex Cerezo

GOVERN D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Vicepresident/a del Govern d’EI i EP
Jordi Reixach

Delegat/da
Joana López

Subdelegat/da
Guillem Rodríguez

Esports
Jordi Navarro

Material
Bernat Gispert

Jardineria
Álex Ruano

Xauxa
Noa Perálvarez

Biblioteca
Iker de la Cruz

GOVERN D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Vicepresident/a del Govern d’ESO
Àlex Cerezo

Delegat/da de 1r ESO
Carlos García

Delegat/da de 2n ESO
Guillem López

Delegat/da de 3r ESO
Júlia Viader

Delegat/da de 4t ESO
Laia Vidal