L'Escola Tabor de Santa Perpètua de Mogoda

Excel·lència educativa

Des de la diversitat ajudem els alumnes a créixer, a formar-se per a un món complex en constant evolució i a assolir el nivell òptim de les seves competències.

Utilitzem metodologies innovadores, com el treball per projectes, les matemàtiques a través de la manipulació, el teatre com a eina d’expressió o l’atenció a les intel·ligències múltiples. En les activitats complementàries ampliem el domini de la programació i la robòtica ja utilitzades habitualment a les aules.

• Al costat de les metodologies innovadores que introduïm en el nostre dia a dia (projectes, ambients, flipped classrooms, aprenentatge basat en problemes), no oblidem el treball sistemàtic d’aquelles matèries instrumentals que són la base per adquirir la resta de coneixements. Fomentem l’aprenentatge des de l’experiència per mitjà de tècniques com la gamificació, els rols plays.

• El currículum oficial marca uns objectius d’aprenentatge; a l’escola ampliem aquest marc i el completem amb continguts que ajudin a créixer l’alumne i fer-lo més competent. Fem cinc hores setmanals més que l’oferta pública, això és, una hora més cada dia. En aquestes activitats complementàries intensifiquem el domini de les llengües estrangeres i de les eines informàtiques.

• A través de l’opció pel treball per projectes en totes les etapes de l’escola pretenem fomentar la integració dels continguts de les diferents matèries del currículum, despertar l’interès dels alumnes pel món que els envolta, fent-los protagonistes del seu aprenentatge a través de tècniques de treball cooperatiu.

• En totes les etapes donem molta importància a l’expressió oral, a través del Programa Parlem pels descosits on els alumnes practiquen l’oratòria davant de grans grups almenys un cop cada any.

• Creiem que el teatre és una eina poderosa per posar en pràctica moltes de les nostres competències personals. La creació i representació d’obres teatrals ens ajuda en aquesta necessitat.

• Plantegem les Matemàtiques des d’un vessant manipulatiu a través de programes com els Jocs matemàtics, +KMates o Matheutikos, que faciliten tant la comprensió dels conceptes com la mecànica de les operacions, tant l’agilitat mental i el càlcul com la resolució de problemes per diferents vies.

• Formem part de la Fundació Trams, entitat que aglutina escoles com la nostra i facilita la participació en diferents projectes i en la investigació per la millora educativa, treballant en xarxa.

• Donat que cada individu té les seves capacitats, entenem l’educació des de la perspectiva de les intel·ligències múltiples, oferint la possibilitat d’afrontar les situacions a partir de diferents perspectives, tant de comprensió com d’expressió. Des del nostre Departament psicopedagògic detectem les característiques i en funció dels resultats adeqüem activitats a les necessitats dels alumnes.

• Apostem per la cultura i la participació en concursos i premis externs, Jocs Florals, premis Sambori i Pissiganya, Certamen de Lectura en Veu Alta, Cangur, The Fonix, Cursa solar, Videomat, Joves i ciència, on els alumnes s’enfronten a reptes i experiències en espais competitius.

• Apliquem el programa Filosofia 3/18 per introduir-los en el pensament racional, la reflexió i el pensament crític a través d’un desplegament vertical que va des d’Educació Infantil fins a Educació Secundària.

• A través del programa de formació permanent de l’equip docent aprenem aquelles noves disciplines i nous coneixements que van enriquint el tarannà pedagògic de l’escola. El personal docent i no docent destina prop de 800 hores anuals a formar-se en les diferents disciplines que van sorgint en els camps del saber, des de la robòtica a l’atenció personal, des de la filosofia a la didàctica i les tècniques audiovisuals

OFERTA EDUCATIVA

Educació Infantil

Més informació

Educació Primària

Més informació

Educació Secundària

Més informació