L'Escola Tabor de Santa Perpètua de Mogoda

Idiomes

Les llengües ens obren les portes d’un món ple de possibilitats.

El Pla d’Escola Multilingüe fomenta el domini de llengües estrangeres i en prioritza l’anglès, el francès i l’alemany. Som centre examinador Cambridge ESOL i amb el Programa d’Auxiliar de Conversa fomentem la comunicació oral dels alumnes amb la presència d’una persona nativa.

• En el marc del Pla d’Escola Multilingüe fomentem el domini de llengües estrangeres i prioritzem l’anglès, el francès i l’alemany.

• Pel que fa a la Llengua anglesa, la integrem en àrees del currículum no com un aprenentatge aïllat sinó com una eina més al servei de l’ensenyament. Per assolir aquest objectiu hi dediquem entre 1 i 1,5 hores setmanals addicionals a les que marca el currículum oficial.

• A través del Programa d’Auxiliar de Conversa comptem amb una persona nativa en llengua anglesa que s’integra en les classes per tal de complementar els continguts curriculars des del vessant de l’expressió oral. Aquest acompanyament es duu a terme durant tot el curs escolar.

• A partir de mitjans d’Educació Primària, posem en contacte els alumnes amb la llengua francesa amb una dedicació d’1 hora setmanal. Pel que fa a la llengua alemanya donem la possibilitat d’estudiar-la també 1 hora a la setmana com a activitat extraescolar.

OFERTA EDUCATIVA

Educació Infantil

Més informació

Educació Primària

Més informació

Educació Secundària

Més informació