Instal·lacions

L’Escola Tabor ha anat creixent i ampliant les instal·lacions al llarg de la seva història per tal d’oferir tots els recursos educatius als alumnes, de manera que els permetin assolir les competències bàsiques.

A banda de les aules de cada nivell, el  centre disposa d’un pati amb porteries de futbol i bàsquet i zona infantil amb sorral i 1 pati  al terrat, 1 gimnàs, 1 aula d’informàtica, 1 taller de tecnologia, 1 aula de música,  1 menjador i cuina, 1 biblioteca amb equipament informàtic, 1 laboratori de ciències, 2 aules de desdoblament amb mitjans audiovisuals i 1 aula d’acollida de matí i tarda.

Educació Infantil – P3 – Esquirols

Educació Infantil – P4 – Elefants

Educació Infantil – P5 – Xais

Educació Primària – 1r nivell – Ponent

Educació Primària – 2n nivell – Xaloc

Educació Primària – 3r nivell – Gregal

Educació Primària – 4t nivell – Tramuntana

Educació Primària – 5è nivell – Garbí

Educació Primària – 6è nivell – Llevant

Ed. Secundària Obligatòria – 1r nivell – Antoni Gaudí

Ed. Secundària Obligatòria – 2n nivell – Pau Casals

Ed. Secundària Obligatòria – 3r nivell – Joan Maragall

Ed. Secundària Obligatòria – 4t nivell – Nom de promoció

Aula de música

Taller

Mediateca

Aula d’Informàtica

Laboratori

Patis de l’Escola

Aula d’acollida matinal

Aules desdoblament

Gimnàs

La Fusteria

Menjador

Administració

Sales de reunions