Objectiu general de l’escola

L’Ideari de la nostra Escola té com a objectiu principal la formació integral de cadascun dels nostres alumnes.

Ja sabem des de fa temps que l’educació emocional té un paper fonamental en el desenvolupament integral de les persones. És per aquest motiu que aquest curs treballarem l’Educació emocional per tal d’ajudar als nostres alumnes a formar-se en la seva totalitat educant ciutadans competentment emocionals; que siguin capaços de reconèixer les seves emocions i les dels altres, de motivar-se, de controlar les seves emocions i adquirir control en les relacions. És a dir, els dotarem d’estratègies interpersonals i intrapersonals per a un bon equilibri cognitiu i emocional, potenciant així el desenvolupament integral de la persona.

Durant el curs, diferenciarem aquest treball en tres parts. Durant el primer trimestre treballarem com em sento jo, en el segon trimestre ens centrarem en com em fan sentir els altres per finalment, al tercer trimestre treballar com faig sentir jo als altres.

Tot aquest treball el farem a partir d’experiències molt vivencials i sensorials així com el treball a través de contes i pel·lícules.

D’aquesta manera, pretenem que al finalitzar aquest objectiu, els nostres alumnes tinguin la capacitat per reconèixer els propis sentiments i els aliens, d’automotivar-se, i de manejar de manera positiva les seves emociones, sobretot les que tenen a veure amb les relacions humanes.

CLASSIFICACIÓ DE LES EMOCIONS

EMOCIONS NEGATIVES
IRA Ràbia, còlera, odi, fúria, indignació, exasperació, tensió, excitació, agitació, acritud, irritabilitat, hostilitat, violència, enuig, enveja, impotència ,…
POR Temor, horror, pànic, temor, espant, fòbia,…
ANSIETAT Angoixa, desesperació, inquietud, estrès, preocupació, consternació, …
TRISTESA Depressió, frustració, decepció, pena, dolor, pessimisme, solitud, abatiment, disgust,…
VERGONYA Culpabilitat, timidesa, inseguretat, …
AVERSIÓ Hostilitat, antipatia, fàstic, …

 

 EMOCIONS POSITIVES
ALEGRIA Entusiasme, eufòria, excitació, content, diversió, plaer, gratificació, satisfacció,
HUMOR Somriure, el riure, rialla,…
AMOR Afecte, tendresa, simpatia, empatia, acceptació, cordialitat, amabilitat, respecte, devoció, adoració, enamorament, gratitud…
FELICITAT Tranquil·litat, pau, satisfacció, benestar,…

 

 EMOCIONS AMBIGÜES
SORPRESA Desconcert, confusió, perplexitat, imprevist,…
ESPERANÇA Motivació, …
COMPASSIÓ Altruisme, ajuda, empatia,…