L'Escola Tabor de Santa Perpètua de Mogoda

Proximitat

Acompanyem cada alumne i estem a prop de les famílies.

Fomentem la presència de les famílies en el dia a dia de l’escola, participant activament en les nostres aules o visitant-les quan els seus fills presenten alguna activitat. Els nostres blogs obren les portes de l’aula per poder fer el seguiment dels projectes. El Departament psicopedagògic atén els alumnes amb necessitats educatives. 

• Quan l’alumne s’incorpora a l’Escola ens posem en contacte amb les llars d’infants i les escoles d’origen per tal de fer una adequada acollida personalitzada per facilitar-ne la transició.

• Des del nostre Departament Psicopedagògic atenem dues realitats: per una banda, aquells alumnes que requereixen una atenció especial per les seves necessitats són atesos individualment o en petits grups, en contacte amb la família i els professionals externs que ja els atenen; per altra banda, tots els alumnes sistemàticament passen tests psicològics de diferent índole (intel·ligència, personalitat, etc.) per ajudar-los a ells, a les seves famílies i els seus tutors en el seu creixement. A més a més les famílies poden concertar entrevistes amb la psicopedagoga per tractar qualsevol tema relacionat amb els seus fills.

• Procurem que aquells alumnes que ho requereixen rebin una adequada atenció a la diversitat, fent real l’escola inclusiva, posant a les seves mans els instruments que els calen i adaptant el funcionament de l’escola, de l’aula, de l’etapa, a les seves possibilitats, per tal que cadascú assoleixi el màxim de les seves capacitats.

• Demanem la col·laboració dels nostres alumnes i de les nostres famílies per dur a terme una avaluació interna de centre que ens ajudi a millorar les nostres pràctiques tant a nivell organitzatiu com educatiu.

• Convidem les famílies a presentacions de projectes, del Projecte de Recerca, representacions teatrals, Festa oberta, Festa dels avis, etc. També demanem a les famílies la seva col·laboració en algunes de les nostres classes, aprofitant-nos de la seva competència professional i experiència vital.

• A l’Escola de famílies obrim un espai per debatre sobre temes que les afecten en el dia a dia de l’educació dels seus fills, en aquelles qüestions transversals i intergeneracionals que els ocupen i els preocupen.

• A través dels nostres blogs enllaçats a la pàgina web mostrem a les famílies el dia a dia del que fem a les aules, tant dels projectes com de la resta de les activitats.

• Amb la finalitat de reforçar l’acompanyament tutorial, facilitem el contacte entre família i escola per diferents mitjans, tant escrits com telemàtics, però fonamentalment ens agrada el contacte personal a través de reunions i entrevistes periòdiques entre família i tutors. Cada tutor disposa d’una hora setmanal d’atenció a les famílies dins l’horari lectiu i, en determinats moments del curs, de tres hores fora d’aquest horari lectiu.

• Entenem que la informació sobre l’evolució personal i acadèmica dels alumnes és una prioritat per a nosaltres i les famílies. Per això, establim molts moments d’informació sobre l’avaluació.

• Amb les nostres revistes Xauxa i Zona Jove apropem el dia a dia de les aules a les famílies a partir de treballs fets pels mateixos alumnes.

• Ens coordinem amb l’AMPA i col·laborem plegats en l’organització de diferents activitats, unes a iniciativa de l’escola, altres a iniciativa de les famílies.

• Cada any fem una festa oberta un dia del cap de setmana per tal que familiars i amics visquin amb nosaltres una de les celebracions que habitualment fem a l’escola.

OFERTA EDUCATIVA

Educació Infantil

Més informació

Educació Primària

Més informació

Educació Secundària

Més informació