Instal·lacions activitats

Aula de música

Aula d’Informàtica

Patis de l’Escola

Aula d’acollida matinal

Aules desdoblament

Laboratori de la llum