L'Escola Tabor de Santa Perpètua de Mogoda

La reobertura de les escoles

By 22 de maig de 2020General

Hem rebut les primeres instruccions del Departament d’Educació pel que fa a l’obertura de les escoles en fase 2 de desconfinament. Amb la prudència que aconsellen aquests moments, atès que algunes indicacions poden variar en el decurs dels propers dies, els fem arribar les línies mestres d’aquesta obertura en el benentès que es produirà com a molt d’hora el proper dilluns 8 de juny i es perllongarà fins al divendres 19 de juny.

L’horari previst per a totes les etapes és de 9.00 a 13.00.

No hi ha ni temps suficient ni cap motiu organitzatiu o pedagògic com per decidir de suspendre la docència telemàtica. Tot i això, caldrà estudiar com es duu a terme aquesta activitat telemàtica en funció de les necessitats de presència del personal a l’escola per atendre els grups presencials.

Tot l’alumnat ha de tenir l’oportunitat d’assistir al seu centre en algun moment d’aquest final de curs. El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari.

L’Escola ha de preveure el nombre d’alumnes que es reincorporaran al centre durant el mes de juny. Amb aquest objectiu, durant la propera setmana els adreçarem un formulari per tal que expressin les seves necessitats i decisions; a partir de la informació rebuda, l’Escola Tabor organitzarà els diferents torns presencials i marcarà les pautes organitzatives.

La resolució descarta, en qualsevol cas, la reobertura del servei de menjador durant la fase 2. Així mateix, el servei d’acollida matinal queda suspès per la impossibilitat legal de barrejar alumnes que posteriorment aniran a diferents grups.

S’efectuaran propostes per a l’acció educativa amb la finalitat de donar  suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa i acompanyament tutorial i emocional de tot l’alumnat.

A dia d’avui les indicacions del Departament marquen un màxim d e 8 alumnes per a P3, un màxim de 10 alumnes per a P4 i P5, un màxim de 13 alumnes per a tota l’Educació Primària i un màxim de 15 alumnes per a tota l’Educació Secundària Obligatòria. Es marca, tanmateix, la prioritat per als alumnes que acaben etapa (6è d’EP i 4t d’ESO).

L’escola preveurà espais i personal suficient per atendre els alumnes. L’administració educativa no preveu un increment de personal per a aquesta quinzena final del curs i l’escola pot adaptar un nombre limitat d’espais. Per tant, deixem a la consideració de les famílies la decisió sobre l’assistència.

Les famílies hauran de complir una sèrie de requisits per poder portar els seus fills a l’escola: Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós, que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors, que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors i que tinguin el calendari vacunal al dia.

Les famílies han de signar una declaració responsable per la qual els seus fills o filles compleixen els requisits per assistir al centre educatiu.  També han d’informar al centre educatiu de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.

Finalment, durant els propers dies els farem arribar les indicacions pel que fa al Casal d’estiu, que es durà a terme entre el 29 de juny i el 31 de juliol, sempre i quan ens trobem en la fase 3 de la desescalada.

Estarem atents a les variacions que es produeixin en les normes del Departament i anirem fixant les instruccions en futures comunicacions.

Altres notícies de l'escola

Les restriccions sanitàries no aturen la música

| Primària | No Comments

Les restriccions sanitàries no aturen la música

Estima’t, cuida’t!

| General | No Comments

Estima’t, cuida’t!, objectiu general del curs 2020/21

L’Escola Tabor rep el Segell d’Innovació Educativa SMART

| General | No Comments

L’Escola Tabor rep el Segell d’Innovació Educativa SMART

Amb el nou curs inaugurem l’Aula STEAM

| General | No Comments

Amb el nou curs inaugurem l’Aula STEAM

Bones vacances #totaniràbé

| General | No Comments

Acabem un Casal d’Estiu ple de colors

Pla d’organització de l’Escola Tabor per al curs 2020/21

| General | No Comments

Pla d’organització de l’Escola Tabor per al curs 2020/21