fbpx
L'Escola Tabor de Santa Perpètua de Mogoda

Presentació AMPA

L’AMPA és l’associació de mares i pares d’alumnes de l’escola, una organització sense ànim de lucre, que participa en tots aquells aspectes relacionats amb l’educació dels nostres fills i filles per tal d’aconseguir, junt amb l’equip directiu i de mestres de l’escola, un ensenyament de qualitat.

Ja des dels inicis de l’escola, i sempre respectant i recolzant la feina dels mestres i de la resta de personal, les famílies han participat activament en diferents activitats que, progressivament, s’han anat ampliant. Actualment, l’AMPA organitza activitats esportives (com el curset de natació) i lúdiques (com la cavalcada de Reis), gestiona el projecte de reutilització de llibres i col·labora en l’excursió conjunta de final de curs, entre d’altres.

Per tal de poder desenvolupar millor les diferents tasques i tirar endavant els diferents projectes, s’han format diferents comissions de treball on participen membres de la Junta de l’AMPA així com altres socis de l’AMPA.

Per fer un seguiment adequat de tots aquests temes, la Junta es reuneix amb una periodicitat mensual i les reunions estan obertes a la participació de tots aquells que vulguin col·laborar, però la reunió més important és l’Assemblea, oberta a totes les famílies, i que es celebra durant les primeres setmanes del curs. En aquesta Assemblea es fa el balanç de les activitats del curs anterior, es fa públic l’estat de comptes, es donen a conèixer les previsions pel curs actual i es ratifiquen els càrrecs de la Junta de l’AMPA.