fbpx
L'Escola Tabor de Santa Perpètua de Mogoda

FUNDACIÓ PRIVADA TABOR

La Fundació Privada Tabor es va constituir el 30 d’abril de 2002, està subjecte al llibre III del Codi civil de Catalunya, relatiu a persones jurídiques i inscrita en el Registre de Fundacions del  Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número de 1755.
La Fundació Privada Tabor, entitat sense afany de lucre, té per objecte el foment de l’educació i formació de la infància i la joventut.
Els beneficiaris principals són els alumnes de l’escola Tabor de Santa Perpètua. Gràcies a les donacions de les seves famílies, col·labora econòmicament per poder dur a terme l’activitat docent orientada als alumnes i que es desplega a través dels set eixos que articulen el nostre Projecte Educatiu.
Especialment permet millores en el material instrumental i didàctic, els espais i equipaments.

TECNOLOGIA

 • Adquisició dels equips tecnològics per a les aules i per als espais de l’escola (projectors de les aules, monitors interactius).
 • Transformació d’aules en espais interdisciplinars: aula STEAM (mobiliari adaptat i polivalent, equips informàtics i recursos didàctics).

EXCEL·LÈNCIA EDUCATIVA

 • Col·laboració amb la Fundació Tr@ms, entitat que aglutina escoles sensibilitzades amb la innovació i facilita la participació en diferents projectes i en la investigació per la millora educativa, treballant en xarxa.
 • Adequació d’espais d’aprenentatge: laboratori de la llum.
 • Aportació a la formació contínua del personal docent i no docent.

VALORS I IGUALTAT

 • Implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

 • Instal·lació de panells fotovoltaics per generar part de l’electricitat que consumim i així reduïm la nostra petjada de carboni.
 • Procés de substitució de la lluminària convencional per sistemes lumínics sostenibles.
Notícia destacada

PROXIMITAT

 • Realització de tests als alumnes a través del Departament Psicopedagògic.
Aula d'usos múltiples

IDIOMES

 • Programa d’Auxiliar de Conversa: l’escola compta amb una persona nativa en llengua anglesa a Educació Primària i Secundària Obligatòria.
 • Figura de la Nursery Teacher: parla exclusivament en llengua anglesa a l’etapa d’Educació Infantil.
Notícia destacada

SERVEIS

 • Personal de Secretaria i Administració que atén les necessitats de les famílies.
 • Inversions en les instal·lacions: aire condicionat a les aules, renovació del mobiliari.
 • Adequació dels patis (gespa, bancs de fusta, taula ping pong, etc).
 • Ampliació dels espais propis de l’escola (un pati esportiu i una sala polivalent que anomenem Espai La Fusteria).