L'Escola Tabor de Santa Perpètua de Mogoda

Objectiu general del curs

L’Ideari de la nostra Escola té com a objectiu principal la formació integral de cadascun dels nostres alumnes.

L’Objectiu General (OG) és una proposta que, des de fa anys, l’escola adopta cada curs com a motor d’aprenentatge, compartit entre tots els nivells que en formen part. Es tracta de buscar reptes reflexius que ens portin a créixer com a persones, aprofundint-hi en diferents graus en acord al bagatge personal de tots els nostres alumnes, des dels més petits als més grans.

Des del curs 2018/19 l’Escola ha decidit establir un dels punts del nostre Model de persona com a OG. Aquest curs 2020 – 2021 ens obre de nou les portes a endinsar-nos en la nostra pròpia definició de persona, un model en què confiem plenament per fer de l’endemà un dia millor al d’avui, en tots els sentits.

Tenint en compte les circumstàncies que ens envolten hem cregut convenient apostar per la salut en totes les seves dimensions. Tenim el convenciment, ara més que mai, que és el moment adequat per a valorar els beneficis que deriven de gaudir d’una bona salut tant física com mental i, en consonància, treballar-nos com a persones saludables.

Què comporta ser una persona saludable? Fer exercici? Menjar bé? Aquest és el contingut que ens arriba de forma més directa a través dels principals mitjans, i ben sovint ho fan a partir d’imatges estereotipades que, a part de promoure ideals de salut bastant qüestionables, no n’aporten una visió globalitzada i enriquidora.

Esdevenir persones saludables passa necessàriament per concebre la salut com un binomi entre ment i cos, i, òbviament, actuar en conseqüència. La ment influeix en el cos de la mateixa manera que el cos ho fa en la ment, i només amb l’exercitació conjunta podem arribar a l’harmonia tan necessària i anhelada.

Aquest curs assumim aquest repte perquè volem dotar els nostres alumnes del coneixement necessari perquè construeixin aquest estil de vida saludable, prenent decisions que siguin fruit d’un judici crític al voltant de la salut. Des dels més petits als més grans, investigarem, criticarem, reflexionarem… i, en definitiva, aprendrem plegats a ser persones saludables.

Sabem que l’aprenentatge serà més significatiu si des d’un inici donem veu als aprenents i els deixem compartir les seves inquietuds, interrogants, curiositats… És per aquest motiu que hem plantejat treballar aquesta dimensió del nostre Model de persona seguint la metodologia del treball per projectes. Hem dividit l’assoliment del repte en dues parts a desenvolupar durant tot el curs. En primer lloc, abordarem el QUÈ SABEM i el QUÈ VOLEM SABER del tema que ens ocupa, exercici que ens portarà a investigar, introduir nous coneixements i estructurar-los per poder-los aplicar. En segon i darrer lloc, el que farem serà difondre tot l’aprenentatge per a contribuir a sumar estils de vida saludable al nostre entorn. Sona bé, oi?

Com cada curs, per acompanyar el repte, els alumnes d’ESO han fet les seves propostes de lema, i ha guanyat la següent: ESTIMA’T, CUIDA’T!, de la Marina Sunyer (de la classe Edward Jenner de 4t d’ESO). Amb aquest lema, l’autora posa èmfasi en la interdependència entre l’autoestima i els hàbits saludables per a arribar al benestar que tots mereixem, i és que la salut és un dels principals drets fonamentals que especifica l’OMS (Organització Mundial de la Salut). Per acompanyar aquest lema, els alumnes de Tramuntana, Garbí i Llevant han dissenyat uns logotips també molt atractius, dels quals s’ha acabat seleccionant la proposta de la Paula Ceniceros (de la classe de Llevant de 6è de Primària).

Com a novetat especial, aquest curs hem volgut involucrar tota la nostra comunitat educativa en l’assoliment d’aquesta dimensió, així que convidem totes les famílies i tothom qui vulgui sumar-s’hi resolent uns reptes que anirem publicant a les xarxes i que ens ajudaran a escampar el model de persona saludable de forma diferent i, esperem, també divertida. Agraïm la vostra col·laboració per avançat. Junts sempre fem més força. Endavant!