fbpx
L'Escola Tabor de Santa Perpètua de Mogoda

IDENTITAT TABOR

A l’Escola Tabor duem a terme la nostra activitat docent orientada als alumnes i la despleguem a través dels set eixos que articulen el nostre Projecte Educatiu.

Escola Tabor Excel·lència educativa

Excel·lència educativa

Des de la diversitat ajudem els alumnes a créixer, a formar-se per a un món complex en constant evolució i a assolir el nivell òptim de les seves competències.

Fomentem la presència de les famílies en el dia a dia de l’escola, participant activament en les nostres aules o visitant-les quan els seus fills presenten alguna activitat. Els nostres blogs obren les portes del dia a dia de l’aula. El Departament psicopedagògic atén els alumnes amb necessitats educatives. 

Més informació

Valors

Eduquem persones que s’estimin i ajudin a millorar el món i el seu entorn proper.

El nostre Model de persona és el fil conductor dels objectius generals de cada curs. El Programa de Convivència i la Vida social de l’escola fomenten la participació activa de l’alumne en la vida del centre, acompanyats pels seus tutors en una bona gestió de les emocions i de les seves responsabilitats.

Més informació
Escola Tabor Valors
Escola Tabor Proximitat

Proximitat

Acompanyem cada alumne i estem a prop de les famílies.

Fomentem la presència de les famílies en el dia a dia de l’escola, participant activament en les nostres aules o visitant-les quan els seus fills presenten alguna activitat. Els nostres blogs obren les portes de l’aula per poder fer el seguiment dels projectes. El Departament psicopedagògic atén els alumnes amb necessitats educatives. 

Més informació

Tecnologia

La formació actual demana destresa en les tecnologies, la programació i la comunicació, així com en l’ús responsable de tots els mitjans al seu abast.

El Pla de Cultura Digital de Centre inclou l’aprenentatge de les eines de programació i robòtica, a través dels mitjans tecnològics adequats a l’edat de cada alumne. La utilització de la plataforma Alexia i l’entorn virtual d’aprenentatge Classroom posa en contacte tots els membres de la comunitat educativa.

Més informació
Escola Tabor Idiomes

Idiomes

Les llengües ens obren les portes d’un món ple de possibilitats.

El Pla d’Escola Multilingüe fomenta el domini de llengües estrangeres i en prioritza l’anglès, el francès i l’alemany. Amb el Programa d’Auxiliar de Conversa fomentem la comunicació oral dels alumnes amb la presència d’una persona nativa. I un Casal d’estiu – summer camp per immergir-nos-hi.

Més informació

Territori

Estem arrelats a la nostra terra i a la nostra cultura.

Col·laborem amb les entitats de Santa Perpètua, l’Ajuntament, el Banc de sang i teixits i Càritas en les seves actuacions en favor de la comunitat. Cada any fem una Publicació de Sant Jordi, amb motiu del Patró de Catalunya i el Dia del Llibre.

Més informació
Escola Tabor Territori
Escola Tabor Serveis

Serveis

Una escola més enllà de les aules.

Secretaria i Administració atenen les necessitats de les famílies i programen un ampli ventall de serveis i activitats extraescolars, així com un Casal d’estiu en els mesos de juliol i setembre, duts a terme majoritàriament pel personal de la mateixa escola. Cuina pròpia, productes de proximitat i presència dels mestres de l’escola configuren els servei de menjador. Els tutors i la psicopedagoga disposen d’hores d’atenció a les famílies. El Programa de Reutilització de llibres i material digital dona suport a les necessitats de l’escola.

Més informació

OFERTA EDUCATIVA