fbpx
L'Escola Tabor de Santa Perpètua de Mogoda

IDENTITAT TABOR

A l’Escola Tabor duem a terme la nostra activitat docent orientada als alumnes i la despleguem a través dels set eixos que articulen el nostre Projecte Educatiu.

Escola Tabor Excel·lència educativa

Excel·lència educativa

Des de la diversitat ajudem els alumnes a créixer, a formar-se per a un món complex en constant evolució i a assolir el nivell òptim de les seves competències.

Utilitzem metodologies innovadores, com el treball per projectes, les matemàtiques a través de la manipulació, el teatre com a eina d’expressió, la reflexió filosòfica o l’atenció a les intel·ligències múltiples. En les activitats complementàries ampliem el domini de la programació i la robòtica ja utilitzades habitualment a les aules.

Més informacióNotícies destacades

Valors i igualtat

Eduquem persones que s’estimin, ajudin a millorar el món i el seu entorn proper, reconeixent les capacitats de l’altre independentment del seu sexe i evitant qualsevol tipus de discriminació.

El nostre Model de Persona és el fil conductor de l’objectiu general de cada curs. El Programa de Convivència i la Vida social de l’escola fomenten la participació activa de l’alumne en la vida del centre, acompanyats pels seus tutors en una bona gestió de les emocions i de les seves responsabilitats. Eliminem de les nostres pràctiques els estereotips associats al gènere.

Més informacióNotícies destacades
Escola Tabor Valors
Escola Tabor Proximitat

Proximitat

Acompanyem cada alumne i estem a prop de les famílies.

Fomentem la presència de les famílies en el dia a dia de l’escola, participant activament en les nostres aules o visitant-les quan els seus fills presenten alguna activitat. Els nostres blogs de classe i d’escola obren les portes del dia a dia de l’aula. El Departament psicopedagògic atén els alumnes amb necessitats educatives. 

Més informacióNotícies destacades

Tecnologia

La formació actual demana destresa en les tecnologies, la programació i la comunicació, així com en l’ús responsable de tots els mitjans al seu abast.

L’Estratègia Digital de Centre inclou l’aprenentatge de les eines de programació i robòtica, a través dels mitjans tecnològics adequats a l’edat de cada alumne. La utilització de la plataforma Alexia, de l’entorn virtual d’aprenentatge Classroom i del programari Microsoft 365 posa en contacte tots els membres de la comunitat educativa.

Més informacióNotícies destacades
Escola Tabor Idiomes

Idiomes

Les llengües ens obren les portes d’un món ple de possibilitats.

El Pla Lingüístic determina el català com a llengua vehicular de l’escola i el ple domini de les llengües oficials en acabar l’escolaritat obligatòria. El Pla d’Escola Multilingüe fomenta el domini de llengües estrangeres i en prioritza l’anglès i el francès. Amb el Programa d’Auxiliar de Conversa fomentem la comunicació oral dels alumnes amb la presència d’una persona nativa.

Més informacióNotícies destacades

Territori i sostenibilitat

Estem arrelats a la nostra terra i a la nostra cultura.

Col·laborem amb les entitats de Santa Perpètua, l’Ajuntament, el Banc de Sang i Teixits i altres entitats en les seves actuacions en favor de la comunitat. Cada any fem una Publicació de Sant Jordi, amb motiu del Patró de Catalunya i el Dia del Llibre. Revisem les nostres actuacions quotidianes per tal de fer-les respectuoses amb el medi i esdevinguin també habituals en la vida dels alumnes.

Més informacióNotícies destacades
Escola Tabor Territori
Escola Tabor Serveis

Serveis

Una escola més enllà de les aules.

Secretaria atén les necessitats de les famílies i coordina un ampli ventall de serveis i activitats extraescolars durant el curs i també un Casal d’estiu. Tenim cuina pròpia.

Més informacióNotícies destacades

OFERTA EDUCATIVA