fbpx
L'Escola Tabor de Santa Perpètua de Mogoda

Educació Infantil

EI3 – EI4 – EI5

Excel·lència educativa

• En el Laboratori de la llum oferim als alumnes la possibilitat d’experimentar amb les característiques i les qualitats de llums i ombres, textures i colors. 

• A l’Aula de Mini mons despertem entre els alumnes les possibilitats d’imaginació, creativitat i manipulació per crear escenaris de joc. 

• Amb el programa +KMates proposem l’aprenentatge dels conceptes matemàtics a través de la interacció amb materials didàctics (regletes, peces, rekenrek, rectes numèriques, etc.) i en els Jocs matemàtics agrupem els alumnes d’EI4 i EI5 en grups reduïts amb diferents propostes per arribar a la solució de forma manipulativa.   

• Per mitjà dels Jocs lingüístics fem créixer el vocabulari i millorem la parla, la dicció i la consciència fonològica .

• Creiem en el joc com a base de l’aprenentatge: és un dels instruments més utilitzats a l’etapa. A partir de la gamificació i la utilització de jocs (des dels més tradicionals als més moderns) l’alumne aprèn gairebé sense ser-ne conscient. 

• En els Ambients convidem l’alumne a optar per diferents possibilitats a partir dels seus interessos, que li permeten créixer en l’art, la psicomotricitat, la ciència, el joc simbòlic, etc… Els alumnes de tota l’etapa hi participen barrejats i posant en pràctica la tutoria entre iguals.

• Aprofitem les activitats complementàries per introduir des d’EI3 l’ús de la llengua anglesa en el quotidià dels alumnes, per mitjà de cançons, contes, representacions, etc. I les primeres passes en la robòtica i la programació, tot en grups reduïts. 

• Fem petites representacions teatrals a nivell d’aula i a EI4 preparem una obra amb mig grup per representar-la davant els companys de l’etapa. 

• En el programa Parlem pels descosits fem que els alumnes preparin un cop al curs una petita exposició oral davant els companys i mestres per tal d’acostumar-los a parlar en públic. 

• Utilitzem la metodologia dels projectes per començar a iniciar els alumnes en el treball cooperatiu i la recerca científica. 

• Doblem la presència de mestres a l’aula en els moments que requereixen més atenció individualitzada, com en els projectes, els inicis de la lectura, els jocs lingüístics i matemàtics. 

Escola Tabor Valors

Valors i igualtat

• Volem ajudar els nostres alumnes en l’adquisició de bons hàbits, no només escolars, sinó també de la vida quotidiana. Fomentem especialment l’adquisició de bons costums en les salutacions, els agraïments, les maneres de demanar, etc. 

• Com que els avis tenen un paper fonamental en el creixement dels seus nets, preparem la Festa dels Avis en què els avis venen a passar una tarda a l’escola per fer jocs al pati i berenar plegats. 

• Quan organitzem els càrrecs d’aula fem responsables els alumnes de petites accions i tasques que els fan partícips del funcionament de l’aula i de la vida social de l’escola. 

• Ajudem els més petits de l’escola a gestionar les seves emocions amb l’ajuda de contes i tècniques com la conversa en rotllana o la resolució dels petits problemes que sorgeixen en el dia a dia. 

• Preparem convivències d’una nit a EI4 i EI5 on, a banda de jugar i aprendre sobre el terreny, fem que guanyin autonomia personal i estableixin bones relcions amb companys i mestres.

Escola Tabor Proximitat

Proximitat

• Estem en contacte amb les llars d’infants d’origen dels nostres alumnes d’Educació Infantil per tal de fer una adequada acollida en començar el curs.  

• L’adaptació progressiva dels alumnes de EI3 els ajuda en aquest procés d’integració, intentant respectar els ritmes de cada alumne. Durant tot el curs disposem de dues mestres a l’aula (una de parla anglesa, Nursery teacher) per atendre la singularitat dels infants.

• Destinem una part del Departament psicopedagògic a les dificultats de parla i logopèdia en les edats primerenques en aquells alumnes que palesen aquestes mancances. 

• Convidem les famílies a entrar a les nostres classes tant com espectadors d’algunes activitats i presentacions de projectes com a mestres per un dia ajudant les mestres de tots els dies.  

• Tenim un blog d’aula que recull el dia a dia i periòdicament les famílies poden informar-se de què fan els seus fills a les aules. 

• Fem dues entrevistes  amb les famílies a EI3, la primera per valorar els primers dies de l’adaptació i la segona al final de curs per fer una valoració de la seva evolució.  

• Entenem que el més important en l’etapa d’Educació Infantil és l’assoliment de les capacitats i no només el domini d’una o altra àrea. Per això els nostres informes d’avaluació s’estructuren al voltant d’aquestes capacitats. 

Tecnologia

• Des d’EI3 iniciem els nostres alumnes en la robòtica i la programació informàtica a través de diferents programes i ginys (Bee bots, parc STEAM). 

• Utilitzem monitors interactius a les nostres aules, que ens permeten l’accés a activitats digitals interactives. 

Escola Tabor Idiomes

Idiomes

• A l’aula de EI3 a més de la tutora hi ha una Nursery Teacher que els parla exclusivament en llengua anglesa.  

Fem una hora setmanal d’anglès en dues sessions de mitja hora per utilitzar la llengua oral en situacions quotidianes. 

• A més a més incrementem la presència de la llengua anglesa, tant en sessions exclusives com en la seva presència en diferents activitats: Let’s move, Steamglish, psicomotricitat. 

Escola Tabor Territori

Territori i sostenibilitat

• Participem en la plantada d’arbres per fer créixer en els alumnes la consciència mediambiental i col·laborar amb l’augment de les zones verdes a la nostra població.  

• Fem sortides per conèixer espais de la nostra població, en el marc dels projectes que es treballen a l’aula i també excursions a altres poblacions.  

• Estem en col·laboració amb la Biblioteca Municipal que ens cedeix llibres relacionats amb els projectes que estem treballant.  

Escola Tabor Serveis

Serveis

• En el servei de menjador, amb cuina pròpia i productes de proximitat, fem que els nostres alumnes més petits puguin descansar un cop acabat l’àpat en una aula especialment habilitada. 

• Oferim servei d’acollida matinal, de migdia i de tarda, portats a terme per docents de la mateixa escola. 

• Destinem una part del catàleg d’activitats extraescolars als més petits de la casa, amb propostes adaptades a les seves capacitats i interessos.