fbpx
L'Escola Tabor de Santa Perpètua de Mogoda

Educació Secundària

1r ESO – 2n ESO – 3r ESO – 4t ESO

Excel·lència educativa

• En el Treball de Síntesi combinem l’aprenentatge i la cooperació entre alumnes de diferents nivells, fent un primer treball de recerca sobre el terreny en una tanda de convivències i un treball posterior a les aules de presentació dels resultats. 

Dissenyem una oferta de matèries optatives centrada en la robòtica i l’aprenentatge de llengües estrangeres. 

Proposem una graella de matèries optatives específiques a 4t d’ESO adaptada a les expectatives dels alumnes en l’ensenyament postobligatori per ajudar-los a encarar el seu futur acadèmic i professional.  

Creiem en el treball cooperatiu; per això, abordem part del currículum de Ciències socials, Ciències de la naturalesa, Tecnologia, Matemàtiques i Llengua catalana  a partir de la metodologia dels projectes. 

En el programa Parlem pels descosits fem que els alumnes preparin i duguin a terme un debat un cop al curs davant els companys i professors. 

Entenem el teatre com a eina de creixement de les habilitats socials i les possibilitats de creació i expressió, potenciant les competències personals en ares d’una millor autoestima i superació. Preparem i representem davant alumnes i famílies obres en les diferents llengües que estudiem. 

Participem en el Certamen de Lectura en Veu Alta, els Premis Sambori, les Proves Cangur, com un reconeixement als alumnes que excel·leixen ja a l’escola en alguna d’aquestes habilitats. 

Plantegem les Matemàtiques amb el suport d’aplicatius com Matheutikos, que faciliten tant la comprensió dels conceptes com la mecànica de les operacions, tant l’agilitat mental i el càlcul com la resolució de problemes per diferents vies. 

En les matèries instrumentals incloem la presència de dos docents en una de les hores setmanals per facilitar l’atenció a la diversitat. 

Setmanalment fem que els alumnes d’ESO treballin a l’Aula STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Maths), aprofitant-ne les potencialitats de la realitat virtual, la impressora 3D o el croma, i el Laboratori de Ciències per posar en pràctica els coneixements teòrics adquirits a l’aula. 

Escola Tabor Valors

Valors i igualtat

• A través del Viatge de final d’etapa d’una setmana fora de Catalunya celebrem amb alumnes de 4t d’ESO de manera festiva el final de la seva estada a l’escola. 

Impliquem els alumnes de l’etapa en la preparació i dinamització de les festes escolars, fent-los responsables de la bona marxa de l’activitat, de la posada en escena i del muntatge dels diferents formats. Col·laboren també amb els docents de les etapes anteriors en la preparació d’activitats. 

Potenciem la vida social de l’escola a través del Govern d’Educació Secundària Obligatòria i del Govern d’escola, que encapçalen un sistema de participació democràtica, proposant millores en la marxa de l’escola.  

Comencem el curs amb una sortida conjunta de tots els nivells de l’etapa, en què alumnes de diverses edats conviuen en un espai lúdic per celebrar el començament de curs i fomentar les relacions positives entre companys i professors.  

Cada curs anem de convivències de tres dies a diferents llocs del país per conèixer el territori de més a prop i establir noves i bones relacions amb els companys i companyes, on aprofitem per dur-hi a terme una part del Treball de Síntesi. 

Commemorem cada any el Dia Pi (Π) per posar en valor el paper de les ciències i les matemàtiques en el nostre dia a dia. 

Proposem moments de reflexió al voltant de les inquietuds dels adolescents a les àgores. 

Escola Tabor Proximitat

Proximitat

• Amb les tutories individualitzades tutors i alumnes mantenim contacte freqüent per fer un seguiment detallat del seu progrés. Els tutors disposen d’una hora setmanal per atendre els alumnes. 

Des de 3r d’ESO iniciem el procés d’orientació acadèmica i professional per decidir quin és el millor camí per a cada alumne en els seus estudis postobligatoris. 

A través del Programa de Mentoria acollim els nous alumnes que s’incorporen a l’etapa amb l’assignació d’un company que ajuda en el procés d’adaptació al centre.  

Enviem a les famílies els resultats dels tests psicopedagògics que regularment es passen als alumnes. En els dos darrers cursos de l’etapa centrem bona part dels esforços en tests d’orientació acadèmica i professional. 

Convidem les famílies a entrar a les nostres classes tant com espectadors d’algunes activitats, representacions teatrals i presentacions de projectes com a col·laboracions en activitats puntuals.  

Estem en contacte amb les escoles i instituts d’origen dels alumnes que s’incorporen a Secundària per tal de fer una adequada acollida en començar el curs.  

Els alumnes avaluen els seus docents en un procés participatiu a través del qual col·laboren en la millora de les nostres pràctiques. 

Les famílies poden fer el seguiment dels resultats dels seus fills a través de la Plataforma Alexia. 

Tecnologia

• Fem que els alumnes d’Educació Secundària Obligatòria utilitzin el seu ordinador personal aprenent a treballar amb les eines informàtiques habituals a totes les professions i reduint dia rere dia el consum de paper. 

Utilitzem l’Entorn Virtual d’Aprenentatge Classroom com a eina a l’abast dels alumnes per a la recerca de continguts i la interacció amb els seus professors a través d’activitats telemàtiques. 

Posem a l’abast dels alumnes el paquet Microsoft Office 365 per tal que disposin dels instruments informàtics més habituals i avançats en cada moment, posant especial èmfasi en el bon ús de la tecnologia i les xarxes socials. 

Continuem avançant en la robòtica i la programació informàtica a través de diferents programes i ginys. 

Escola Tabor Idiomes

Idiomes

• Optem per les versions originals en les projeccions de pel·lícules i documentals. 

Continuem oferint l’estudi de la Llengua francesa iniciat a l’Educació Primària. 

Amb l’activitat extraescolar de Llengua alemanya oferim a aquells alumnes que ho desitgin el coneixement inicial d’aquesta llengua. 

Escola Tabor Territori

Territori i sostenibilitat

• Dissenyem el Servei comunitari  dels alumnes de 3r d’ESO per donar suport tant a necessitats del propi centre com d’entitats de l’entorn immediat. 

Convidem les entitats locals com els Diables i la Colla sardanista a transmetre les nostres tradicions a les noves generacions. 

Escola Tabor Serveis

Serveis

Oferim activitats extraescolars que ajuden a millorar la competència lingüística en les llengües estrangeres (anglès, alemany), la robòtica i la programació.