fbpx
L'Escola Tabor de Santa Perpètua de Mogoda

Educació Secundària

1r ESO – 2n ESO – 3r ESO – 4t ESO

Excel·lència educativa

• En el Treball de Síntesi combinem l’aprenentatge i la cooperació entre alumnes de diferents nivells, fent un primer treball de recerca sobre el terreny en una tanda de convivències i un treball posterior a les aules de presentació dels resultats.

• Dissenyem una oferta de matèries optatives centrada en la robòtica i l’aprenentatge de llengües estrangeres.

• Proposem una graella de matèries optatives específiques a 4t d’ESO adaptada a les expectatives dels alumnes en l’ensenyament postobligatori per ajudar-los a encarar el seu futur acadèmic i professional.

• Creiem en el treball cooperatiu; per això, abordem part del currículum de Ciències socials, Ciències de la naturalesa, Tecnologia, Matemàtiques i Llengua catalana a partir de la metodologia dels projectes.

• En el programa Parlem pels descosits fem que els alumnes preparin i duguin a terme un debat un cop al curs davant els companys i professors.

• Entenem el teatre com a eina de creixement de les habilitats socials i les possibilitats de creació i expressió, potenciant les competències personals en ares d’una millor autoestima i superació. Preparem i representem davant alumnes i famílies obres en les diferents llengües que estudiem.

• Participem en el Certamen de Lectura en Veu Alta, els Premis Sambori, les Proves Cangur, el Concurs The Fonix, com un reconeixement als alumnes que excel·leixen ja a l’escola en alguna d’aquestes habilitats.

• Plantegem les Matemàtiques amb el suport d’aplicatius com Matheutikos, que faciliten tant la comprensió dels conceptes com la mecànica de les operacions, tant l’agilitat mental i el càlcul com la resolució de problemes per diferents vies.

• Utilitzem també aplicacions informàtiques que reforcen les habilitats lingüístiques: Legilnad, Dictapp.

• En les matèries instrumentals incloem la presència de dos docents en una de les hores setmanals per facilitar l’atenció a la diversitat.

• Setmanalment fem que els alumnes d’ESO treballin a l’Aula STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Maths), aprofitant-ne les potencialitats de la realitat virtual, la impressora 3D o el croma, i el Laboratori de Ciències per posar en pràctica els coneixements teòrics adquirits a l’aula.

Escola Tabor Valors

Valors

• A través del Viatge de final d’etapa d’una setmana fora de Catalunya celebrem amb alumnes de 4t d’ESO de manera festiva el final de la seva estada a l’escola.

• Impliquem els alumnes de l’etapa en la preparació i dinamització de les festes escolars, fent-los responsables de bona de la marxa de l’activitat, de la posada en escena i del muntatge dels diferents formats. Col·laboren també amb els docents de les etapes anteriors en la preparació d’activitats.

• Potenciem la vida social de l’escola a través del Govern d’Educació Secundària Obligatòria i del Govern d’escola, que encapçalen un sistema de participació democràtica, proposant millores en la marxa de l’escola.

• Comencem el curs amb una sortida conjunta de tots els nivells de l’etapa, en què alumnes de diverses edats conviuen en un espai lúdic per celebrar el començament de curs i fomentar les relacions positives entre companys i professors.

• Cada curs anem de convivències de tres dies a diferents llocs del país per conèixer el territori de més a prop i establir noves i bones relacions amb els companys i companyes, on aprofitem per dur-hi a terme una part del Treball de Síntesi.

• Commemorem cada any el Dia Pi (Π) per posar en valor el paper de les ciències i les matemàtiques en el nostre dia a dia.

• Proposem moments de reflexió al voltant de les inquietuds dels adolescents a les àgores.

Escola Tabor Proximitat

Proximitat

• Amb les tutories individualitzades tutors i alumnes mantenim contacte freqüent per fer un seguiment detallat del seu progrés. Els tutors disposen d’una hora setmanal per atendre els alumnes.

• Des de 3r d’ESO iniciem el procés d’orientació acadèmica i professional per decidir quin és el millor camí per a cada alumne en els seus estudis postobligatoris.

• A través del Programa de Mentoria acollim els nous alumnes que s’incorporen a l’etapa amb l’assignació d’un company que ajuda en el procés d’adaptació al centre.

• Enviem a les famílies els resultats dels tests psicopedagògics que regularment es passen als alumnes. En els dos darrers cursos de l’etapa centrem bona part dels esforços en tests d’orientació acadèmica i professional.

• Convidem les famílies a entrar a les nostres classes tant com espectadors d’algunes activitats, representacions teatrals i presentacions de projectes com a col·laboracions en activitats puntuals.

• Estem en contacte amb les escoles d’origen dels alumnes que s’incorporen a Secundària per tal de fer una adequada acollida en començar el curs.

• Els alumnes avaluen els seus docents en un procés participatiu a través del qual col·laboren en la millora de les nostres pràctiques.

• Les famílies poden fer el seguiment dels resultats dels seus fills a través de la Plataforma Alexia.

Tecnologia

• Fem que els alumnes d’Educació Secundària Obligatòria utilitzin el seu ordinador personal aprenent a treballar amb les eines informàtiques habituals a totes les professions i reduint dia rere dia el consum de paper.

• Utilitzem l’Entorn Virtual d’Aprenentatge Classroom com a eina a l’abast dels alumnes per a la recerca de continguts i la interacció amb els seus professors a través d’activitats telemàtiques.

• Posem a l’abast dels alumnes el paquet Microsoft Office 365 per tal que disposin dels instruments informàtics més habituals i avançats en cada moment, posant especial èmfasi en el bon ús de la tecnologia i les xarxes socials.

• Continuem avançant en la robòtica i la programació informàtica a través de diferents programes i ginys.

• Tenim projectors a totes les nostres aules.

Escola Tabor Idiomes

Idiomes

• La matèria d’Educació física la fem exclusivament en anglès.

• Optem per les versions originals en les projeccions de pel·lícules i documentals.

• Continuem oferint l’estudi de la llengua francesa iniciat a l’Educació Primària.

• Amb l’activitat extraescolar de Llengua alemanya oferim a aquells alumnes que ho desitgin el coneixement inicial d’aquesta llengua.

Escola Tabor Territori

Territori

• Dissenyem el Servei comunitari dels alumnes de 3r d’ESO per donar suport tant a necessitats del propi centre com d’entitats de l’entorn immediat.

• Convidem les entitats locals com els Diables i la Colla sardanista a transmetre les nostres tradicions a les noves generacions.

Escola Tabor Serveis

Serveis

• Oferim activitats extraescolars que ajuden a millorar la competència lingüística en les llengües estrangeres (anglès, alemany).