fbpx
L'Escola Tabor de Santa Perpètua de Mogoda

Model de Persona

EN LA SEVA DIMENSIÓ INDIVIDUAL

Persones analítiques, reflexives, fermes i crítiques: 

 • Capaces d’analitzar el món, des de la realitat més propera a la més allunyada i de pensar en allò que volen, en allò que fan i en allò que els envolta.
 • Segures del seu propi jo i de les seves habilitats.
 • Capaces de manifestar les pròpies conviccions i argumentar les idees pròpies tot acceptant-ne crítiques i lloances.

Persones autònomes, decidides, resolutives, perseverants i amb resiliència:

 • Capaces de prendre decisions i d’actuar amb convenciment del que fan, gràcies als seus coneixements, a la seva capacitat de reflexió i al seu esperit crític.
 • Capaces de refer-se dels fracassos que es vagin trobant en el seu camí.

Persones positives, entusiastes, creatives i disposades al canvi:

 • Capaces de tenir una actitud oberta davant del món i de veure allò que poden aprofitar de les circumstàncies que els envolten i afrontar els reptes amb entusiasme.
 • Capaces de canviar per millorar.
 • Capaces de tornar a pensar, a partir dels coneixements previs, noves maneres de veure, d’analitzar, d’actuar, gaudint de l’aprenentatge al llarg de la vida.

Persones saludables

 • Posseïdores de bons hàbits físics i alimentaris, amb benestar emocional.
 • Capaces d’interioritzar aquest estil de vida i difondre’l en el seu entorn proper.

Persones competents

 • Capaces d’aplicar els seus coneixements, les seves habilitats i els seus valors en un entorn global i tecnològicament complex i canviant.
 • Capaces de valorar adequadament la difusió dels coneixements.

EN LA SEVA DIMENSIÓ SOCIAL

Persones cooperants i col·laboradores

 • Capaces de treballar en equip de forma transversal valorant allò que cadascú pot aportar-hi i minimitzant-ne les mancances.
 • Capaces d’admirar i assimilar per a si les bones pràctiques de tots.

Persones comunicatives, empàtiques i plurilingües

 • Capaces de mantenir un nivell de comunicació clar i honest amb les persones de l’entorn sigui quin sigui el canal que utilitzen.
 • Capaces de mantenir un diàleg obert i actiu.
 • Capaces d’utilitzar la pròpia llengua i aquelles altres que li possibilitaran l’accés a més relacions.
 • Capaces de respectar d’aquesta manera la cultura, els costums i les maneres dels altres.

Persones ètiques, honestes, respectuoses i tolerants

 • Capaces d’utilitzar aquests valors en el seu entorn familiar, educatiu, professional i social.

Persones responsables

 • Capaces de donar compliment als seus compromisos, tant personals com socials, i de donar resposta de les seves actuacions, bo i respectant la privacitat i la intimitat de les altres persones.

Persones socialment compromeses

 • Capaces d’implicar-se de manera altruista en la societat, especialment en el marc social i cultural més proper, tot aprofitant els recursos que aquesta societat ha posat a la seva disposició des del seu naixement.
 • Contribuint amb les seves accions al progrés de la humanitat i a la sostenibilitat mediambiental.

Per aconseguir aquesta fita cal un treball conjunt i coherent de la família, dels docents, del personal de l’escola i de l’entorn proper. De la bona entesa entre tots els agents i de la seva coherència en la paraula i l’acció, l’alumne en sortirà beneficiat.