OFERTA EDUCATIVA

L’Escola Tabor pretén la formació integral dels infants.
Concebem l’home com a un ésser singular, social i transcendent al qual volem donar una formació humana integral i harmònica que permeti el desenvolupament de totes les seves possibilitats, tant corporals com espirituals, i de totes les seves capacitats, tant d’assimilació com de relació, tant de creativitat com d’expressió.

Tot això mitjançant una educació activa i el màxim de personalitzada que permeti la formació de la voluntat i de l’equilibri afectiu i obri camí a l’exercici d’una llibertat responsable a nivell individual i col·lectiu.

Considerem el treball com a un testimoni de la dignitat de l’home, com a un mitjà més per al desenvolupament de la personalitat, com a un element de convivència amb els altres i com a mitjà per contribuir a la millora de la societat.

Potenciem, doncs, l’adquisició -paral·lela al desenvolupament humà- d’uns hàbits intel·lectuals i de treball, així com de tècniques d’aproximació al món de la cultura que permetin una capacitació per a les activitats professionals i intel·lectuals.

Som conscients de la realitat en què vivim i intentem formar els/les alumnes oberts al canvi, i amb visió de futur, de tal manera que creixi en ells l’actitud de recerca, la capacitat d’admiració i l’esperit crític.

Volem desvetllar en els/les nostres alumnes la consciència de donar un sentit al món i a la vida, de cercar una actitud de servei que els estimuli a prendre un compromís conscient, personal i col·lectiu en la construcció d’un món més humà i més just.