Educació infantil

Parvulari de 3 a 6 anys.
P-3, P-4 i P-5 concertat per la Generalitat de Catalunya.

Tal com figura en el Departament d’Educació, aquesta etapa té com a finalitat proporcionar als infants més petits aquelles situacions educatives que els permetin el progressiu descobriment i creixement personal; la possibilitat de relacionar-se amb els altres, tant infants com persones adultes, per mitjà dels diferents llenguatges d’expressió i comunicació; l’observació i descoberta del seu entorn més proper i l’adquisició de valors, hàbits i pautes de conducta que afavoreixin la seva autonomia personal i la seva integració a la societat. En aquesta etapa s’atenen especialment les necessitats bàsiques d’ordre biològic, psicològic, afectiu, intel·lectual, lúdic i social dels infants.

Totes les activitats s’organitzen tenint en compte que, en aquesta etapa, tant les àrees com els continguts han de tenir un tractament global i interdependent.

Àrees
– Descoberta d’un mateix i dels altres.
– Descoberta de l’entorn.
– Comunicació i llenguatges.
– Cultura religiosa.