Educació primària

Cicle Inicial: de 6 a 8 anys
Cicle Mitjà: de 8 a 10 anys
Cicle Superior: de 10 a 12 anys
Concert de la Generalitat de Catalunya

Tal com figura en el Departament d’Educació, les finalitats de l’Educació Primària són les de proporcionar a tots els/les alumnes una formació comuna que faci possible el desenvolupament de les capacitats individuals motrius, d’equilibri personal, de relació i d’actuació social amb l’adquisició dels elements bàsics culturals, els aprenentatges relatius a l’expressió oral, a la lectura, a l’escriptura i al càlcul aritmètic.

L’organització i l’enfocament de les àrees d’aquesta etapa tenen un caràcter global i integrador.

Àrees
– Llengua catalana i Literatura i Llengua castellana i Literatura.
– Llengües estrangeres.
– Coneixement del medi: social, cultural i natural.
– Educació artística: música.
– Educació artística: visual i plàstica.
– Educació física.
– Matemàtiques.
– Cultura religiosa.