fbpx
L'Escola Tabor de Santa Perpètua de Mogoda
Escola Tabor Proximitat

Proximitat

#apropTabor

Acompanyem cada alumne i estem a prop de les famílies.

Quan l’alumne s’incorpora a l’Escola ens posem en contacte amb les llars d’infants, les escoles i els instituts d’origen per tal de fer una adequada acollida personalitzada per facilitar-ne la transició.

Des del nostre Departament Psicopedagògic atenem dues realitats: per una banda, aquells alumnes que requereixen una atenció especial per les seves necessitats són atesos individualment o en petits grups, en contacte amb la família i els professionals externs que ja els atenen; per altra banda, els alumnes d’Educació Primària i Secundària sistemàticament passen tests psicològics de diferent índole (intel·ligència, personalitat, etc.) per ajudar-los a ells, a les seves famílies i els seus tutors en el seu creixement. 

Procurem que aquells alumnes que ho requereixen rebin una adequada atenció a la diversitat, fent real l’escola inclusiva, posant a les seves mans els instruments que els calen i adaptant el funcionament de l’escola, de l’aula, de l’etapa, a les seves possibilitats, per tal que cadascú assoleixi el màxim de les seves capacitats. 

Demanem la col·laboració dels nostres alumnes i de les nostres famílies per dur a terme una avaluació interna de centre que ens ajudi a millorar les nostres pràctiques tant a nivell organitzatiu com educatiu.

Convidem les famílies a presentacions de projectes, del Projecte de Recerca, representacions teatrals, Festa oberta, Festa dels avis, etc. També demanem a les famílies la seva col·laboració en algunes de les nostres classes, aprofitant-nos de la seva competència professional i experiència vital. 

A l’Escola de famílies obrim un espai per debatre sobre temes que les afecten en el dia a dia de l’educació dels seus fills, en aquelles qüestions transversals i intergeneracionals que els ocupen i els preocupen. 

• A través dels nostres blogs mostrem a les famílies el dia a dia del que fem a les aules, tant dels projectes com de la resta de les activitats.

Amb la finalitat de reforçar l’acompanyament tutorial, facilitem el contacte entre família i escola per diferents mitjans, tant escrits com telemàtics, però fonamentalment ens agrada el contacte personal a través de reunions i entrevistes periòdiques entre família i tutors. Cada tutor disposa de dues hores setmanals d’atenció a les famílies.

Entenem que la informació sobre l’evolució personal i acadèmica dels alumnes és una prioritat per a nosaltres i les famílies. Per això, establim molts moments d’informació sobre l’avaluació.

• Ens coordinem amb l’AMPA i col·laborem plegats en l’organització de diferents activitats, unes a iniciativa de l’escola, altres a iniciativa de les famílies.

• Cada any fem una festa oberta un dia del cap de setmana per tal que familiars i amics visquin amb nosaltres una de les celebracions que habitualment fem a l’escola.

OFERTA EDUCATIVA

Educació Infantil

Més informació

Educació Primària

Més informació

Educació Secundària

Més informació