fbpx
L'Escola Tabor de Santa Perpètua de Mogoda
Escola Tabor Valors

Valors i igualtat

#somTabor

Eduquem persones que s’estimin i ajudin a millorar el món i el seu entorn proper.

A través del nostre Programa d’Acció Tutorial acompanyem els alumnes a créixer no només com a estudiants sinó també com a persones. La proximitat amb els alumnes i les famílies i el seguiment individualitzat del seu progrés ens ajuda en la consecució dels seus reptes. Tot això, amb un equip docent estable i implicat, que facilita l’acompanyament al llarg de tota l’estada de l’alumne a l’escola. 

• A partir del nostre Model de persona, cada curs ens proposem un Objectiu General, un fil conductor de les activitats de l’Escola adreçat a assolir una de les diverses habilitats personals i socials que s’hi defineixen.

• El Carnet de Creixement Personal informa als alumnes i les famílies de manera periòdica de l’evolució en cada una de les competències del Model de persona. 

Proposem activitats, dinàmiques i maneres de fer per aconseguir una igualtat real sense discriminació ni barreres de gènere. 

Introduïm els Objectius de Desenvolupament Sostenible en les programacions dels nostres projectes, les nostres unitats didàctiques i en el nostre dia a dia com un mitjà de sensibilització dels nostres alumnes.

Les festes escolars segueixen el calendari de les nostres tradicions, ens connecten amb la cultura de l’entorn i ens permeten la interacció dels alumnes de totes les edats i la col·laboració entre ells, afavorint el treball en equip i l’assumpció de responsabilitats. 

Commemorem dates especials del curs de l’any per fer-les presents a les vides dels nostres alumnes: Dia Escolar de Noviolència i la Pau, Dia Internacional de les Dones, Jornada contra les violències masclistes, Dia del medi ambient. 

En la Vida social de l’escola proposem espais de participació democràtica a través d’assemblees, àgores, òrgans de govern, per a aprendre corresponsabilitat i compromís, a través del pacte i del consens. 

Al mateix temps, en el Programa de Convivència posem les bases per a una bona relació entre tots els membres de la comunitat educativa i els oferim els mitjans de mediació per a la resolució dels conflictes i la gestió de les emocions. 

Fomentem que els alumnes assumeixin responsabilitats en el dia a dia de l’escola, des de participant en òrgans de representació fins assumint tasques pròpies que ajuden a millorar la vida de l’escola.

Donem importància al coneixement del territori; per això, tant les excursions com les estades de convivències (des de P4 fins a 4t ESO) tenen la intenció de posar en contacte directe els alumnes amb els recursos que el país posa a la seva disposició, per aconseguir un aprenentatge significatiu, a la vegada que es dona l’oportunitat de conviure amb companys i docents fora de casa i de l’escola.

• Preparem dinars especials en finalitzar el trimestre per celebrar des de les festes de Nadal i Pasqua al Pas de l’Equador o el final de curs.

• Acabem el curs amb una sortida conjunta de tota l’escola per celebrar el final del curs en un ambient lúdic i festiu, amb la interacció de les diferents classes.

OFERTA EDUCATIVA

Educació Infantil

Més informació

Educació Primària

Més informació

Educació Secundària

Més informació