fbpx
L'Escola Tabor de Santa Perpètua de Mogoda

Valors

Eduquem persones que s’estimin i ajudin a millorar el món i el seu entorn proper.

El nostre Model de persona és el fil conductor dels objectius generals de cada curs. El Programa de Convivència i la Vida social de l’escola fomenten la participació activa de l’alumne en la vida del centre, acompanyats pels seus tutors en una bona gestió de les emocions i de les seves responsabilitats.

• A través del nostre Programa d’Acció Tutorial acompanyem els alumnes a créixer no només com a estudiants sinó també com a persones. La proximitat amb els alumnes i les famílies i el seguiment individualitzat del seu progrés ens ajuda en la consecució dels seus reptes. Tot això, amb un equip docent estable i implicat, que facilita l’acompanyament al llarg de tota l’estada de l’alumne a l’escola.

• A partir del nostre Model de persona, cada curs ens proposem un Objectiu General, un fil conductor de les activitats de l’Escola adreçat a assolir una de les diverses habilitats personals i socials que s’hi defineixen.

• Les festes escolars segueixen el calendari de les nostres tradicions, ens connecten amb la cultura de l’entorn i ens permeten la interacció dels alumnes de totes les edats i la col·laboració entre ells, afavorint el treball en equip i l’assumpció de responsabilitats.

• Commemorem dates especials del curs de l’any per fer-les presents a les vides dels nostres alumnes: Dia Escolar de Noviolència i la Pau, Dia Internacional de les Dones, Jornada contra les violències masclistes, Dia del medi ambient.

• En la Vida social de l’escola proposem espais de participació democràtica a través d’assemblees, àgores, òrgans de govern, per a aprendre coresponsabilitat i compromís, a través del pacte i del consens.

• Al mateix temps, en el Programa de Convivència posem les bases per a una bona relació entre tots els membres de la comunitat educativa i els oferim els mitjans de mediació per a la resolució dels conflictes i la gestió de les emocions.

• Fomentem que els alumnes assumeixin responsabilitats en el dia a dia de l’escola, des de participant en òrgans de representació fins assumint tasques pròpies que ajuden a millorar la vida de l’escola.

• Donem importància al coneixement del territori; per això, tant les excursions com les estades de convivències (des de P4 fins a 4t ESO) tenen la intenció de posar en contacte directe els alumnes amb els recursos que el país posa a la seva disposició, per aconseguir un aprenentatge significatiu, a la vegada que es dona l’oportunitat de conviure amb companys i docents fora de casa i de l’escola.

• Preparem dinars especials en finalitzar el trimestre per celebrar des de les festes de Nadal i Pasqua al Pas de l’Equador o el final de curs.

• Acabem el curs amb una sortida conjunta de tota l’escola per celebrar el final del curs en un ambient lúdic i festiu, amb la interacció de les diferents classes.

OFERTA EDUCATIVA

Educació Infantil

Més informació

Educació Primària

Més informació

Educació Secundària

Més informació