Acollida matinal

Servei d’acollida matinal a partir de 7:45

Responsable
Anna Anri

Horari
De setembre a juliol, de 7:45 a 9:00

El servei és obert a tots els/les alumnes de l´Escola des de P-3 a 4t d´ESO, a fi de donar resposta a les necessitats de les famílies i alhora evitar problemes de desplaçaments i multiviatges a les famílies que tenen fills a les diferents etapes educatives.

De 8:30 a 9:00 el servei és gratuït pels germans d´alumnes d´ESO (sempre que arribin abans de les 8:30).

Activitats
Són de tipus lúdic i relaxades, ja que el temps és reduït i previ a l´inici de les activitats escolars pròpies de cada alumne/a.

Acollida tarda

Servei d´acollida per la tarda des de les 17.00 fins a les 18.00

Responsable
Ariadna Gutiérrez

Horari
De setembre a juliol, de 17.00 a 18.00

El servei és obert a tots els alumnes de l´Escola des de P-3 a 4t d´ESO i es podrà avisar el mateix dia. Si un alumne no l’han vingut a buscar a l’hora de sortida (17.05) es considerarà que utilitza el servei. Les famílies poden venir a buscar els alumnes en qualsevol moment, en funció de les seves necessitats.

Activitats
Els alumnes podran fer ús del material de l’aula d’acollida.