Reprografia

Responsable
Elisabet Subirà

REPROGRAFIA
Els alumnes disposen de servei de fotocòpies i d’enquadernació de treballs.

Horari
Matí de 9 a 13 h.
Tarda de 15 a 17 h.