fbpx
L'Escola Tabor de Santa Perpètua de Mogoda

Govern d’escola dels alumnes

L’escola educa no només en coneixements, procediments, tècniques i actituds. L’escola té la voluntat d’educar els alumnes com a persones que han de tenir una participació activa en el seu creixement i en el progrés de la societat on viuen. I la primera societat en què viuen és la pròpia escola.

Per això, s’ha desenvolupat un minuciós programa de la vida social a l’escola, que implica des de l’estructura dels diferents càrrecs de la classe fins a la creació d’un Govern d’escola dels alumnes, amb Presidents, Vicepresidents i encarregats de diferents àmbits.

A través d’aquesta estructura s’articula una xarxa d’assemblees i trobades periòdiques que busquen, a banda dels temes que es volen resoldre, la implicació activa de l’alumne en la vida del centre.

GOVERN D’ESCOLA CURS 2023/2024

President/a d’Escola
Laia Álvarez

Vicepresident/a del Govern d’EI i EP
Rubén Carbajo

Vicepresident/a del Govern d’ESO
Germán Arenas

GOVERN D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

Vicepresident/a del Govern d’EI i EP
Rubén Carbajo

Delegat/da d’EP4
Leire Domínguez

Delegat/da d’EP5
Ona Castillo

Delegat/da d’EP6
Yago Mesa

GOVERN D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

Vicepresident/a del Govern d’ESO
Germán Arenas

Delegat/da de 1r ESO
Ivet Zamora

Delegat/da de 2n ESO
Pol Mateo

Delegat/da de 3r ESO
Jofre Merchán

Delegat/da de 4t ESO
Albert López