fbpx
L'Escola Tabor de Santa Perpètua de Mogoda

Tecnologia

#tecnoTabor

La formació actual demana destresa en les tecnologies, la programació i la comunicació, així com en l’ús responsable de tots els mitjans al seu abast.

L’aula STEAM integra en un sol espai les metodologies pròpies de la Ciència, la Tecnologia, l’Enginyeria, les Arts i les Matemàtiques. Allà hi conviuen impressores 3d, pantalles croma, robots, electrònica… 

Per mitjà de la plataforma educativa equilibrem la utilització de les eines tradicionals amb els continguts digitals i el treball en xarxa.  

Dotem als alumnes d’identitat corporativa a través de la plataforma Microsoft Office 365, que els posa en contacte amb les eines de treball habituals i les metodologies d’intercanvi d’informació.  

Donem importància a les noves possibilitats que ens ofereix la robòtica i la programació informàtica, per tal de desenvolupar en els nostres alumnes el pensament computacional que els ajudarà no només en la seva relació amb les màquines, sinó també en el procés de previsió i preparació de les seves tasques quotidianes. 

• Tenim una Estratègia Digital de Centre, tant per agilitzar es processos com per introduir els alumnes en l’ús correcte i responsable dels mitjans i les xarxes socials.

Dotem les aules amb mitjans tecnològics digitals: monitors interactius a Educació Infantil i Primària i projectors a Secundària.  

• Disposem de tauletes per a la realització de tasques i la recerca d’informació a les aules. 

Acompanyem els alumnes en el seu aprenentatge de l’ús de les tauletes a Educació Primària i dels ordinadors personals a Educació Secundària Obligatòria.

OFERTA EDUCATIVA

Educació Infantil

Més informació

Educació Primària

Més informació

Educació Secundària

Més informació